Z našich akcí

XXVII. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae
31. 5. – 2. 6. 2013 proběhl ve Znojmě kongres našich organizací. S téměř ročním odstupem od kongresu lze s radostí i zadostiučiněním konstatovat, že šlo o kongres úspěšný. A to jak po stránce odborné, tak i společenské. Sice se snížil asi o 30 počet účastníků proti minulému kongresu v Jindřichově Hradci, ale celková atmosféra byla báječná a přátelská. Únavu z odborného programu zmírnil výjezd do sklepů Znovína s ochutnávkou vín a dva protančené večery.

Seminář ČLAS 16.11.2013 v Lékařském domě, Praha
Téma: Psychické problémy všedního dne a možnosti jejich ovlivnění akupunkturou.
Seminář zorganizoval MUDr. M. Strnad. Kromě něho přednášela i lékařka  akupunkturistka a psycholožka. Odborná úroveň byla vynikající a posluchači si odnesli velké množství praktických informací. O přestávce semináře v zasedací místnosti proběhly volby do orgánů naší organizace.   
 

všechna alba

Fotogalerie je prázdná.