Akupunktura a přidružené techniky

Výuku akupunktury a přilehlých technik pro lékaře ve smyslu zák. č. 95/2004 Sb. provádí dle současné legislativy Katedra akupunktury a tradiční medicíny při IPVZ v Praze. Vedoucím katedry a garantem výuky je MUDr. Petr Fiala. Curriculum obsahuje 200 hodin teoretické a praktické výuky v modulech A1,A2,A3 a B1,B2,B3, přičemž moduly A3 a B3 jsou praktické se stážemi na odborných pracovištích akupunktury.
Katedra zpravidla otvírá 2-3 kursy ročně, a to vždy zimním a letním semestru.
Současné curriculum, včetně examinace v podstatě odpovídá výuce lékařů v akupunktuře v okolních zemích a náš diplom (certifikát) je zpravidla uznáván v zemích EU jako ekvivalent jejich odborného vzdělání v akupunktuře.
Bližší informace o kursech na www.ipvz.cz.


               AKUPUNTKURA IPVZ Praha – TYPOVÉ MODULY A1 – B3
                           (200 výukových hodin, náplň, sylaby)
 
A1: čtvrtek – neděle
Čtvrtek:  Úvod do stud. AP, literatura, zákl. pojmy, historie, legislativa       8 hod.
Pátek:    Základy TCM a AP, orgány, dráhy, klasická pravidla I.                   8 hod. 
Sobota:  Systematika drah a bodů I.                                                                  8 hod.
Neděle:  Systematika drah a bodů II.                                                                 6 hod. (30)
 
A2: čtvrtek – neděle
Čtvrtek:  Fyziologie a patofyziologie AP, koncepce a teorie AP                   8 hod.
Pátek:    Formy a techniky AP  I.                                                                        8 hod. 
Sobota:  Základy TCM II. (klinické. využití, puls. dg. aj.).; Obec. I a KI         8 hod.
Neděle:  Zásady výběru, forem a technik aktivních bodů                             6 hod. (30)
 
A3: pondělí – pátek
Pondělí:  Dopoledne vždy stáže na odborných pracovištích                        8 hod.  
Úterý:     Odpoledne vždy praktická cvičení (vyhledávání bodů aj.)             8 hod.
Středa:                                  - dtto -                                                                       8 hod.
Čtvrtek:                                  - dtto -                                                                       8 hod.
Pátek:                                    - dtto -                                                                       8 hod. (40)
 
CELKEM výukových hodin v modulech A1 – A3                                   100 hodin
 
 
B1: čtvrtek – neděle
Čtvrtek:  Aurikuloterapie, mikrosystémy                                                                        8 hod.
Pátek:    Formy a techniky AP II. , Komplikace, prognóza AP                       8 hod. 
Sobota:  Speciální indikace AP                                                                          8 hod.
Neděle:  Mimoř, šlachosval. dráhy, cerebrální AP, Gunn aj.                         6 hod. (30)
 
B2: čtvrtek – neděle
Čtvrtek:  Širší souvislosti AP                                                                                8 hod.
Pátek:    Speciální indikace v AP II.; Preventivní metodiky                            8 hod.
Sobota:  Elektrofyziologická měření v AP                                                        8 hod.
Neděle:  Varia                                                                                                        6 hod. (30)
 
B3: pondělí – pátek
Pondělí: Vždy dopoledne stáže na odborných pracovištích                         8 hod.  
Úterý:     Odpoledne vždy praktická cvičení (AU, prakt. postupy aj.)            8 hod.
Středa:                                  - dtto -                                                                       8 hod.
Čtvrtek:                                  - dtto -                                                                       8 hod.
Pátek:     Závěrečný seminář                                                                               8 hod. (40)
 
CELKEM výukových hodin v modulech B1 – B3                                   100 hodin
 
 
CELKEM VÝUKOVÝCH HODIN V OBOU MODULECH                         200 HODIN
 
ZÁVĚREČNÁ EXAMINACE PŘED KOMISÍ – praktická a teoretická část