Eurový účet pro slovenské účastníky

Variabilní symbol: 2517002
Specifický symbol - rodné číslo!!

Majitel účtu:
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Sokolská 31 120 26 Praha 2
Česká republika

Bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b,
140 78 Praha 4
Česká republika

BIC: RZBCCZPP
IBAN: CZ86 5500 0000 0010 3103 5139