27.08. 2017   

XXI. interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou

Medzinárodná asociácia naturálnej medicíny (ISNM)
Societas Internationalis Medicinae Naturalis

Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o.
​si Vás dovoľujú pozvať na


XXI.
interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou
pod záštitou ministra zdravotníctva Slovenskej republiky

JUDr. Ing. Tomáša Druckera
 6. – 8. 10. 2017
v hoteli Kormorán v Šamoríne – Čilistov

Informace a přihláška: www.naturalnamedicina.com

Pozvánka s kompletním programem a organizačními pokyny v PDF zde  

Medzinárodná asociácia naturálnej medicíny (ISNM)
Societas Internationalis Medicinae Naturalis

Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o.
​si Vás dovoľujú pozvať na


XXI.
interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou
pod záštitou ministra zdravotníctva Slovenskej republiky

JUDr. Ing. Tomáša Druckera
 6. – 8. 10. 2017
v hoteli Kormorán v Šamoríne – Čilistov

Informace a přihláška: www.naturalnamedicina.com