30.11. -1   

XX.kongres Spoločnosti naturálnej medicíny

Lekárska spoločnosť naturálnej medicíny
Spoločnosť akupunktúry LSNM
Spoločnosť interdisciplinárnych štúdií LSNM
Asociácia súkromných lekárov SR
Sekcia akupunktúry 
Asociácie súkromných lekárov SR
si Vás dovoľujú pozvať na jubilejn‎ý
XX.
interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou
30. 9. – 2. 10. 2016
v hoteli Thermal v Štúrove


Elektronicky vyplniť prihlášku na:
www.naturalnamedicina.com záložka „podujatia“
informácie na e­mail: kongres@naturalnamedicina.com