30.11. -1   

XX. Lekársky interdisciplinárny kongres naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou


Lekárska spoločnosť naturálnej medicíny
Asociácia súkromných lekárov SR
Spoločnosť akupunktúry LSNM
Spoločnosť interdisciplinárnych štúdií LSNM
Sekcia akupunktúry Asociácie súkromných lekárov SR
si Vás dovoľujú pozvať na

30. 9. – 2. 10. 2016
v hoteli Thermal v Štúrove


elektronicky vyplniť prihlášku na:
www.naturalnamedicina.com záložka / podujatia/
informácie na e-mail: kongres@naturalnamedicina.com